Søk om å få dekket en pasientreise

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. Som regel gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker i etterkant.

Før du søker

Samme reisegodtgjørelse uansett transportmiddel
Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.
For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandling.​​

Oppmøtebekreftelse
Du trenger stort sett ikke legge ved oppmøtebekreftelse.​ ​Bekreftelse på at du har vært til behandling blir hentet fra egne​ registre.

Unntak hvor oppmøtebekreftelse må legges ved er:

  • Når foresatte søker på vegne av barn mellom 12 og 18 år
  • Når ledsager skal søke om å få dekket reiseutgifter
  • For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal
  • For personer med hemmelig adresse

Du kan søke om å få dekket reiseutgifter hvis du er:

  • Pasient
  • Ledsager
  • Pårørende
  • Foresatt
  • Verge
  • Fullmektig

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema – Klikk her !

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


*